Datové schránky po aktualizaci funkcí 5/2012!

Obsah webináře bude zaměřen na aktualizaci doplňku Form fillera, jaká může nastat chyba při aktualizaci, postup ověření a autorizace DZ a přidaná nová funkcionalita v ISDS – DS advokátů.