Datové schránky po aktualizaci funkcí 9/2012

Obsah webináře bude zaměřen na nový portál ISDS (vytvoření zprávy, vyhledání adresáta, otevření dodané zprávy, odeslání zprávy a její tisk, konverzi a uložení).